La recerca del plaer

Un recurs per tractar la sexualitat als casals

La Recerca del Plaer, és una exposició itinerant pensada per treballar temes de sexualitat, des de la perspectiva del plaer lligat a la responsabilitat, en l'àmbit juvenil. L'exposició ha estat pensada com una eina interactiva, per tal de poder treballar continguts sexuals amb un to més obert, distés i proper a l'àmbit juvenil. La Recerca del Plaer ha estat elaborada per mitjà d'un procés participatiu entre Casals de Joves de Catalunya i més de 100 joves de diversos casals i entitats membres. En aquest procés s'han realitzat enquestes, tallers, muntatge i l'edició d'un vídeo on els i les joves parlen de com viuen i entenen la seva sexualitat.

Consulta la disponibilitat i reserva-la!

Video: Català | Castellano
Torna amunt

Tu saps, Tu Tries

Tu saps, tu tries Joc drogues

Eina lúdico-educativa per a l'abordatge preventiu dels consums de drogues en l'àmbit del lleure juvenil.

“Tu saps, Tu tries”, és un projecte de l'any 2008, de l'Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya, creat amb la intenció de dotar a les associacions juvenils de recursos per treballar la prevenció de drogodependències d'una manera més propera i dinàmica.

Inclou un taulell, un dau, fitxes, targetes (150 de cada modalitat) i un rellotge de sorra. La seva dinàmica consisteix en competir per equips per superar diferents proves: respondre preguntes, representacions amb dibuixos o mímica, coincidir amb la resposta d'un altre participant i descripcions sense usar paraules prohibides. La dinàmica consisteix en anar superant diferents proves per tal d'aconseguir totes les targetes possibles.

El joc de drogues ha estat pensat com una eina amb doble vessant, d’una banda com a element lúdic que els joves puguin fer servir per divertir-se i passar una bona estona, i de l’altra com a recurs educatiu en el treball específic de la prevenció de problemes associats al consum de drogues. Vol donar la possibilitat de tractar el tema des d’una perspectiva més dinàmica i propera als joves, i per aquest motiu, ha estat realitzat a partir d’una sèrie de tallers previs que es van dur a terme a diferents casals de joves i instituts de la província de Barcelona.

El joc de drogues “Tu saps, Tu Tries”, és el resultat d’un llarg període de feina per part de molts i moltes persones que han cregut que també era necessari abordar el tema dels consums de drogues en l’àmbit del lleure juvenil, apostant per la perspectiva de la reducció de riscos.

Per aconseguir el recurs, es pot fer per mitjà del catàleg d'activitats de la Diputació de Barcelona, o posant-vos en contacte amb Casals de Joves de Catalunya al 93 601 16 16 o a salut@casaldejoves.org.

Torna amunt

Ment'Jam

Practica la conciència alimentària

Recurs basat en conceptes de salut alimentària, amb un to reivindicatiu, en relació a totes aquelles conductes socials que afecten negativament el nostre procés alimentari. Per mitjà d'un tríptic i una guia volem treballar conceptes com la crisi alimentària, la revolució verda, la sobirania alimentària, les cooperatives de consum, decreixement, etc. En definitiva, un projecte pensat per despertar consciències, per comprendre que som agents del procés alimentari i que els nostres actes tenen conseqüències, per saber que l'alimentació suposa molt més que consumir aliments, i per nodrir a les entitats de recursos per a que puguin desenvolupar projectes propis.

Els materials:

Tríptic: Descarrega pdf

Pensat com a introducció al tema. Compta amb dues cares, l'una on es citen totes aquelles qüestions ideològiques que caldria tenir en compte a l'hora de consumir un aliment (origen, producció, condicions d'elaboració, comercialització i consum), i l'altra relacionada amb aspectes més propis dels individus (imatge corporal, TCA, activitat física) i algunes propostes de millora (hort urbà, cooperatives, decreixement,...)

Guia: Descarrega pdf

Compilació i extensió dels continguts que apareixen al tríptic, per tal de dotar de més discurs al recurs. Compta amb una secció de receptes de cuina, així com idees, enllaços i suggeriments per elaborar dinàmiques i treballar el tema. Material consultable online.

Davantals:

Tot bon recurs ha de comptar amb una imatge atractiva i quelcom que puguem emprar habitualment per recordar-ho. Vam pensar que uns davantals eren idonis per al recurs, i compten amb la imatge de la campanya i un resum de les idees a recordar.

Destinataris:

Els i les joves dels casals de 16 a 30 anys aproximadament i a la comunitat en general.

Objectius del recurs:

  • Promoció d'hàbits saludables.
  • Generar recursos propis més adients per a col·lectius juvenils
    i que aquests serveixin per generar activitat pròpia.
  • Aplicar la consciència crítica al món de l'alimentació.
  • Crítica a nous corrents alimentaris com el fast food, o els transgènics.
  • Coneixença de possibilitats de canvi.
Torna amunt

+ Campànyes al Banc de Recursos

Banc de RecursosTrobareu totes les campanyes
de l'àrea de Salut de Casals de Joves,
al Banc de Recursos
de l'Espai Casalero.

Torna amunt